PRIVACYVERKLARING YOUR TALENT RECRUITMENT

Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat jij in ons stelt. In onze Privacy Verklaring laten wij jou weten welke gegevens wij verzamelen en vastleggen als je onze website(s) gebruikt en/of je solliciteert bij Your Talent Recruitment en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook laten wij jou weten aan wie de gegevens worden verstrekt en wie deze gegevens mag verwerken. Wij willen hierin erg transparant zijn en er voor zorgen dat jij precies weet wat er gebeurd met jouw gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites die doorlinken naar ons.

Your Talent Recruitment respecteert de privacy van al haar kandidaten en bezoekers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website(s) te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je bij ons solliciteert op een van de vacatures van onze opdrachtgevers via onze website, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde omgeving van Your Talent Recruitment of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij bepaalde gegevens vast ten behoeve van het gebruik door geautoriseerde mensen binnen Your Talent Recruitment en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
Bankrekeningnummer;
VAR verklaringen;
Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.
Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
Nieuwsbrief te versturen;
Kandidaten op de hoogte te houden van interessante diensten van Your Talent Recruitment en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten , waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Your Talent Recruitment gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Your Talent Recruitment. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
Your Talent Recruitment zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens
Your Talent Recruitment legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Alle gegevens verwijderen wij automatisch drie maanden na het solliciteren. Indien je wenst dat wij dit eerder doen, dan kan je altijd een verzoek hiervoor indienen via info@yourtalentrecruitment.nl

Websites
Wij maken gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Your Talent Recruitment is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
Your Talent Recruitment is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website van Your Talent Recruitment. Evenmin is Your Talent Recruitment verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Your Talent Recruitment is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.
De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als jij je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Your Talent Recruitment kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Your Talent Recruitment plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze website(s) maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt op Your Talent Recruitment. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (bezoekers, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.
Wij plaatsen geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland
Your Talent Recruitment maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Externe partijen kiezen wij heel zorgvuldig en trachten uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.